Miary krawieckie

Krawieckie miary podstawowe

Obwód szyi (1)

Mierzy się u nasady szyi, tuż nad obojczykiem.

Obwód gorsu (2)

Miarę zdejmuje się układając taśmę centymetrową na najbardziej wystającej części biustu, następnie pod pachami i na łopatkach. Obwód odczytuje się na taśmie pośrodku tyłu osoby mierzonej.

UWAGA: W wielu współczesnych książkach i gazetach (np. w Burdzie) obwód gorsu nazywany jest obwodem klatki piersiowej. W starszych książkach obwód klatki piersiowej mierzy się jednak inaczej niż obwód gorsu i oba pojęcia są odrębnie traktowane (a nie naprzemiennie). ?Prawdziwy? obwód klatki piersiowej mierzy się na poziomie pach powyżej gorsu. W naszym kursie jak i na całej stronie używać będę terminu obwód gorsu i obwód klatki piersiowej zgodnych z pierwotnymi znaczeniami.

Obwód talii (3)

Mierzy się w najwęższym miejscu pasa. Taśma powinna przylegać do bielizny, bądź do cienkiego ubrania. Obwód odczytuje się pośrodku przodu mierzonej osoby.

Krawcowa Katowice miary

Obwód bioder (4)

Taśmę centymetrową należy ułożyć na najbardziej wystającej części pośladków i na wypukłości bioder. Obwód odczytuje się z boku mierzonej osoby.

Długość rękawa (5)

Mierzy się rękę lekko zgiętą w łokciu. Taśmę centymetrową prowadzi się od najwyższego punktu, przez łokieć do kostki nadgarstka, wyczuwalnej nad dłonią.

Szerokość ramienia (6)

Mierzy się od nasady szyi do stawu ramieniowego.

Obwód przedramienia (7)

Mierzy się w najszerszym miejscu przedramienia.

Przed przystąpieniem do pomiarów długości korpusu należy wyznaczyć dokładne miejsce talii. W tym celu należy zawiązać ciasno jakąś tasiemkę w talii. Należy znaleźć również siódmy krąg szyjny. Aby go odnaleźć pochyl głowę w dół i z tyłu, u nasady szyi wyczujesz odstającą kostkę. To właśnie ten krąg.

Możemy przystąpić do dalszych pomiarów.

Długość pleców do talii


Mierzy się pośrodku tyłu od siódmego kręgu szyjnego, aż do dolnej krawędzi taśmy opasującej talię.

Długość przodu do talii

Mierzy się prowadząc taśmę centymetrową od siódmego kręgu szyjnego wzdłuż nasady szyi w tyle, następnie pionowo z przodu, przez wierzchołek biustu, aż do dolnej krawędzi taśmy opasującej talię.

Wysokość biustu (8)

Mierzy się podobnie jak długość przodu; od siódmego kręgu szyjnego wzdłuż nasady szyi w tyle, a następnie pionowo w przodzie aż do wierzchołka biustu

Miary pochodne


Obok miar zdjętych z figury przy konstruowaniu form kroju należy oprzeć się na miarach pochodnych. Jak sama nazwa wskazuje są to miary ustalone na podstawie innych wielkości, najczęściej wylicza się je według pewnych reguł, w oparciu o miary podstawowe.

Miary pochodne stosuje się w zastępstwie takich miar, których zdejmowanie z figury łączy się ? u osób niedoświadczonych ? z ryzykiem popełnienia błędu, ponieważ dość trudno ustalić na figurze dokładne miejsce tych pomiarów. Są one takie same przy opracowywaniu form kroju luźnego płaszcza , jak i dopasowanej sukni.

Podstawowymi miarami pochodnymi są: miara szerokości pleców, szerokość pachy, szerokość przodu, głębokość pachy i szerokość podkroju szyi.

Poniżej przedstawione reguły wyliczania tych miar są odpowiednie dla kobiet o obwodach gorsu w granicach od 80 do 112 cm. Dla kobiet o mniejszym obwodzie gorsu (np. młodzieży) obowiązują specjalne proporcje. Podobnie podane reguły nie mają także zastosowania dla kobiet otyłych, dla których krój wymaga dużego doświadczenia.

Reguły ustalania miar pochodnych:

- ? szerokości pleców = 1/8 obwodu gorsu + 5,5 cm

- szerokość pachy = 1/8 obwodu gorsu ? 1,5 cm

- ? szerokości przodu = ? obwodu gorsu ? 4 cm

- głębokość pachy = 1/10 obwodu gorsu + 10,5 cm

- ? szerokości podkroju szyi = 1/8 połowy obwodu gorsu + 1 cm